A GYERMEKET NEVELŐ CSALÁDOK OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSA

Lényeges információk röviden:

Töltse ki tesztünket és tudja meg, hogy Ön is jogosult e a felújítási munkálatokra igénybevehető 50%-os állami támogatásra!

(mindössze 2 perc)

(tesztünket a Magyar Államkincstár oldalán feltüntetett jogszabályok és rendeletek alapján állítottuk össze)

Frissítve: 2021.03.01.

Lényeges információk röviden

A támogatást 2021. január 1.-jét követő felújításokra tudják majd igénybe venni a családok a már meglévő otthonukra, aminek segítségével szépíteni, korszerűsíteni tudják majd azt.

A felújítási program keretében az állam átvállalja a felújítási költségek felét maximum 3 millió Ft-ig, amiből a munkadíj és az anyagköltség fele-fele arányban igényelhető, azonban ezt nem kötelező maximális értékig igénybe venni. Ha például 6 millió Ft-ba kerül a felújítás, aminek fele munkadíj, másik fele anyagköltség, akkor 1,5-1,5 millió Ft-ot el tudnak számolni anyagköltségre és munkadíjra. A felújítás költségeit a családoknak kell majd megelőlegezniük és ezt majd utólag igényelhetik vissza a Magyar Államkincstártól.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.

A támogatás összege a lakás felújítására fordított költségeknek legfeljebb az 50%-a lehet, amely azonban nem lehet több 3.000.000 Ft-nál. Fontos szabály, hogy a Kincstár által kiutalt támogatás összegében a vállalkozási díj és az anyagköltség 50-50%-ban oszlik meg. Tehát a benyújtott kérelemhez csatolt számlák között feltétlenül kell lennie minimum 25-25 % vállalkozási díjat és anyagköltséget tartalmazó számlának. A kiutalandó támogatás esetében mindig a kisebb összegű költségtípust veszik alapul. 

Ez alapján:

1.Példa:

Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft

Anyagköltség: 4.500.000,- Ft

Munkadíj: 1.500.000,- Ft

Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft

Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj

arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a

maximális összeg.

2.Példa:

Felújítás teljes költsége: 5.000.000,- Ft

Anyagköltség: 4.000.000,- Ft

Munkadíj: 1.000.000,- Ft

Kifizethető támogatás: 2.000.000,- Ft

A maximális támogatási összeg 2.500.000,- Ft lenne, de mivel a munkadíj csak

1.000.000,- Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az

anyagköltségből is csak 1.000.000,- Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető

támogatás 2.000.000,- Ft.

3.Példa:

Felújítás teljes költsége: 200.000,- Ft

Anyagköltség: 50.000,- Ft

Munkadíj: 150.000,- Ft

Kifizethető támogatás: 100.000,- Ft

A támogatás ugyanazon igénylő által – együttes igénylők esetében is – csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a jogszabályban nyitva álló időszakban 2022. december 31-éig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető a támogatás.

–    felsőoktatási jogviszony

–    munkaviszony, melyet az elmúlt 1 évben maximum 30 napra szakítottak meg.

–    figyelembe veszik az utolsó három hónapnál az álláskeresési járadékot is és minden nyugdíj mellett történő munkavégzést is

Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeire.

Az igénylés feltétele, hogy az igénylő/együttes igénylők saját, vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket neveljenek háztartásukban és valamennyien legalább egy éve a felújítással érintett lakásban rendelkezzenek lakóhellyel, amelyben együttes tulajdoni hányaduk érje el legalább az 50%-ot. Lakóhelynek a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként feltüntetett cím fogadható el, a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

A fenti – egy éves lakóhelyre vonatkozó – kitétel alól kivételt képez a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére egy éven belül került sor.

  • Az igénylő vagy együttes igénylés esetén legalább az egyikük rendelkezzen egy év társadalombiztosítási jogviszonnyal.
  • Az igénylő, együttes igénylés esetén házastársa vagy élettársa sem rendelkezhet az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással. (Érdemes nemleges adóigazolást [nullás igazolást] kikérni.

A Kincstár a támogatás elbírálását a kérelmek beérkezésének sorrendjében dolgozza fel.     A kérelmek elbírálására a Kincstárhoz történő beérkezést követően 30 nap áll a Kincstár rendelkezésére. Az eljárási folyamatban egyetlen alkalommal van mód hiánypótlásra, amelynek teljesítésére 30 napja van az igénylőnek. Ez a 30 nap a teljes ügyintézési folyamatot meghosszabbítja. Amennyiben a Kincstár a beérkezett adatok alapján az elbírálást követően jóváhagy támogatási összeget, akkor erről az ügyfelet egy támogatói okiratban tájékoztatja, míg a támogatás összegét az igénylő belföldi – kérelemben megadott – bankszámlájára utalja 5 napon belül.

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld a Kincstár részére. Ha a Kincstár a Kormányhivatal által megküldött jegyzőkönyvben foglalt tények alapján megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti, kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Milyen felújítással kapcsolatos tevékenységekre igényelhető a támogatás?

• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
• fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
• fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
• az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
• a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
• tető cseréje, felújítása, szigetelése,
• égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje,
• napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
• belső tér felújítása, ideértve
• a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
• a galériaépítést,
• a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
• a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
• a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
• a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
• kerítés építése,
• gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, előtető építése,
• térburkolat készítése, cseréje,
• télikert kialakítása,
• amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
• alapozási szerkezet megerősítése, valamint
• beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

forrás: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato

Lényeges információk röviden:

Töltse ki tesztünket és tudja meg, hogy Ön is jogosult e a felújítási munkálatokra igénybevehető 50%-os állami támogatásra!

(mindössze 2 perc)

(tesztünket a Magyar Államkincstár oldalán feltüntetett jogszabályok és rendeletek alapján állítottuk össze)

Frissítve: 2021.03.01.